Wat doen wij voor u als therapeut?

In de zorg is het beschikken over de juiste kennis van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat onze therapeuten de juiste kennis in huis hebben om hun cliënten zo goed mogelijk te helpen. Dit doen wij door een kwaliteitsnorm te hanteren bij toetreding. De kwaliteit van onze therapeuten bewaken we door middel van up-to-date dossiervoering, visitaties en daarnaast initiëren we regionale bijeenkomsten. Wij geloven er namelijk in dat de kwaliteit van onze therapeuten tot een hoogst mogelijk niveau kan worden getild door kennis met elkaar te delen en elkaar hierin te stimuleren.

Wat u zult opvallen wanneer u wat langer met ons samenwerkt is dat wij in het belang van onze toekomst naast vakkenners, ook werken met jonge, talentvolle en hoogopgeleide mensen. Door in hen te investeren kunnen wij garant staan voor continuering van onze alsmaar verbeterende dienstverlening.

Daarnaast zorgt schaalgrootte van onze beroepsorganisatie voor diverse collectieve mogelijkheden. Zo hebben wij goede contacten met zorgverzekeraars waardoor de meeste van hen behandelingen van onze therapeuten vergoeden. Als therapeut valt u automatisch onder het collectieve klacht- en tuchtrecht en voldoet u aan de Wkkgz. Het is mogelijk om via ons een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

We zien het verder als onze missie om ervoor te zorgen dat natuurgerichte zorg standaard in de polisvoorwaarden van alle zorgverzekeraars wordt opgenomen. Wij willen er samen met u als therapeut voor zorgen dat consumenten een eerlijke, heldere en oprechte beeldvorming krijgen over natuurgerichte gezondheidszorg en hen het vertrouwen geven dat je op een natuurlijke manier met gezondheid bezig kan zijn. We streven met elkaar dan ook simpelweg naar keuzevrijheid als het gaat om gezondheid.


test1