Bij- en nascholing

U dient zich jaarlijks 30 docent contacturen bij te scholen in het natuurgeneeskundige veld. Er wordt steeds drie jaar teruggekeken of u de in totaal 90 contacturen heeft behaald.
Elke natuurgeneeskundige opleiding, zowel hbo als mbo, kan als bijscholing meetellen. Echter geaccrediteerde hbo opleidingen tellen mee voor uw benodigde uren in verband met de vergoedingen van zorgverzekeraars.

 


test1