Uitleg aanmeldformulier

Het aanmeldformulier bestaat uit drie pagina´s. In de eerste twee pagina´s bevinden zich invoervelden waarvan wij verwachten dat u die volledig en naar waarheid invult.

Het verzoek om dit formulier op de pc in te vullen is gedaan omdat sommige handschriften zeer slecht leesbaar zijn. Vult u het formulier met pen in dan graag in duidelijke blokletters.

Vergeet niet op de tweede pagina via een van de twee rondjes aan te geven of u voor vergoeding in aanmerking wenst te komen.

Na het invullen kunt u het document printen en daarna verzenden naar ons adres in Someren.


test1