Onze visie 2017-2020

Inleiding

Hieronder vindt u de visie van de BATC voor de jaren 2017-2020. Dit is een lerend document. We willen op basis van de ervaringen periodiek deze visie bijstellen zodat we de kwaliteit van onze therapeuten individueel maar zeker ook als beroepsgroep verhogen. Dit zodat we een steeds duidelijke plaats innemen in de gezondheidszorg in Nederland. Met de Wkkgz is er een stuk erkenning gekomen van onze beroepsgroep. Het is echter aan de beroepsgroep zelf om deze erkenning verder vorm en inhoud te geven, richting verzekeraars, overheid maar vooral richting de eindgebruiker van onze zorg, de cliënt/consument. Wij zijn hier al geruime tijd mee bezig, los daarvan vinden we het van belang dat er kwalitatief duurzame zorg geleverd wordt. De BATC heeft als belangrijkste doel de consument te dienen in zijn/haar totale gezondheid. BATC therapeuten bestrijden geen ziekte maar optimaliseren het zelfhelend vermogen. In de beleidsvisie 2017-2020 is het beleid voor de komende jaren geschetst als het gaat om verhogen van de verdere kwaliteit. Samenwerking met andere beroepsorganisaties en het verder professionaliseren van de therapeutengroep.

Terugblik

De reguliere gezondheidszorg is hoofdzakelijk gericht op ziektebestrijding en dat wordt dan aangepakt via medicijnen welke geen natuurlijke oorsprong hebben.
De hedendaagse consument heeft een steeds grotere afkeer om medicijnen van chemische aard zomaar te "slikken". Daarom zijn zij op zoek gegaan naar natuurlijke oplossingen.
Door die vraag is onze sector met complementaire geneeswijzen gaan groeien.

BATC zag in 1998 dat het beroep Natuurgeneeskundig therapeut nog beter kon worden uitgevoerd. Dit door een aantal natuurwetten goed te integreren in de behandelingen.
Niet langer moet de aandacht gericht worden op Natuurgerichte segmentale behandelingen maar op volledige natuurgeneeskundige behandeling.
Want een echt Natuurgeneeskundige consult betreft een behandeling naar de totale mens.

Via het BATC model van de 5 natuurgerichte principes voldoen BATC natuurgeneeskundige therapeuten aan de kern van hulp aan de totale mens.

BATC lanceerde in 1998 dit concept en de BATC therapeuten volgen deze visie.

Zij hebben door hun meerdere opleidingen volgens dit concept de beroepstitel Natuurgeneeskundig therapeut ontvangen.

Zij voldoen aan kennis en kunde op:

 1. Geven van energetische hulp
  (prioriteit 1) Zonder energie is er geen leven.
 2. Het onmiddellijk kunnen herstellen van de prikkeloverdracht in het centraal zenuwstelsel
  (prioriteit 2) Belangrijk voor het zelfhelend vermogen.
 3. Het toepassen van drainage op weefsels.
  (prioriteit 3) toxiciteiten en verzuringen vertragen het genezingsproces.
 4. Het geven van voedingsadviezen.
  (prioriteit 4) Noodzakelijk voor de opbouw van de weerstand.
 5. Het in balans brengen van emoties.
  (prioriteit 5) Het in balans brengen van een evenwichtige levenskunst.

De grondslag van de 5 natuurgerichte principes komt voort uit natuurwetten.

Om effectief hulp te bieden is de volgorde bepalend zodat in een consult alle principes aan bod komen. Zo werkt de ware Natuurgeneeskundige therapeut.

VANUIT DEZE GRONDSLAGEN HEEFT BATC HET VOLGENDE BELEID ONTWIKKELD

BATC is een beroepsorganisatie voor professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.

BATC zorgt ervoor dat de consument de hoogste kwaliteit en zorg krijgt.

BATC stuurt aan op samenwerkingsverbanden met het reguliere veld, waardoor de consument zowel holistisch als regulier aan zijn/haar gezondheid kan werken.

BATC laat elke drie jaar de praktijken visiteren door KBNT, een externe organisatie welke visitatietrajecten uitvoert volgens de regels/protocollen van het voormalige CBO.

BATC erkent opleidingen, na- en bijscholingen welke geaccrediteerd zijn door SNRO, SKB, Cpion en NVAO. Alle opleidingen moeten uiteraard passen binnen het beroepsprofiel van de BATC.

BATC heeft haar databases volledig gedigitaliseerd.

BATC heeft de Wkkgz en AVG volledig doorgevoerd.

BATC geeft jaarlijks in oktober beroepstitels uit voor het volgende jaar.

 1. Met recht op vergoedingen indien ( opnieuw) voldaan is aan alle criteria
  Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut. (holistisch gekwalificeerd) (met Plato)
  Paramedisch Natuurgericht Vakspecialist. (segmentaal gekwalificeerd) (met Plato)
 2. Zonder recht op vergoedingen
  Natuurgeneeskundig Therapeut (holistisch gekwalificeerd) (zonder Plato)
  Natuurgericht Therapeut (segmentaal gekwalificeerd) (zonder Plato)
 3. Wkkgz student heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, geen beroepstitel en geen recht op vergoedingen.

Samenwerken

Eind 2016 heeft de BATC samen met nog een aantal beroepsorganisaties de CAMCOOP opgericht. In eerste instantie om de Wkkgz verplichting op een kosten neutrale manier te regelen daar er een aantal partijen op de markt zijn en waren die dit tegen exorbitante bedragen aanboden wat kosten verhogend zou werken welke doorberekend zouden gaan worden in de tarieven van de zorgaanbieders.

Intussen zijn de werkzaamheden van de CamCoop zich aan het uitbreiden. Zo is daar de kring zorgverzekeraars zodat we met meerdere beroepsorganisaties gemeenschappelijk in overleg gaan met zorgverzekeraars over verdere uitbreiding van de vergoedingsregeling.

En de kring practice based waarover in de volgende alinea meer.
De samenwerking richt zich primair op die beroepsorganisaties die er voor kiezen zich te willen verbinden ten bate van de cliënt en therapeut dit om ons totale werkvlak verder te professionaliseren. Waren er bij aanvang 2016 drie beroepsorganisaties verbonden aan de CamCoop, inmiddels zijn dat er zeven.

Practice based

We zijn, als BATC, al jaren bezig om de kwaliteit van de aangesloten therapeuten te verhogen. Dit doen we door eisen te stellen aan opleiding bij en nascholing, visitaties, intervisie etc. Echter dit biedt nog onvoldoende basis om naar buiten toe de kwaliteit van de aangesloten therapeut te ventileren. We houden sinds 2017 ook de daadwerkelijke ervaring bij. Dus hoeveel cliënten ziet een therapeut per jaar. In het jaar 2019 willen we daarnaast gaan werken met een cliënten effectiviteitsmeting en een cliënten tevredenheidsinstrument. Met deze verschillende pijlers hebben we een gelaagd sterrenregister ingericht. In een oog opslag is te zien dat de therapeut goed is opgeleid, veel ervaring heeft, effectief is en waarbij de cliënt zijn werk positief waardeert.

Evaluatie en bijstelling

De planning is dat eind 2018 de eerste pilot kan gaan starten met het automatiseringssysteem practice based. Op basis van de ervaring en output zal het systeem indien nodig aangepast worden en verder worden uitgerold zodat elke therapeut die dat wenst practice based kan gaan werken. Medio 2019 zal er evaluatie worden gehouden en op basis daarvan kunnen verdere aanpassingen in de nu vastgestelde visie doorgevoerd worden.


test1