Onze organisatie

Het bestuur en haar adviesraad van 9 mensen zetten zich in om de belangen van alle BATC aangesloten therapeuten en diens cliënten zo goed mogelijk te behartigen, met als kern de eigenheid van elke BATC therapeut. De BATC organisatie is ondergebracht in een stichting en is dus geen vereniging.

Om te voldoen aan de eisen van de Wkkgz is de BATC aangesloten bij een geschillenorganisatie. Bij een klacht of geschil meldt u dit eerst aan de BATC welke dan een mediation traject zal starten.


test1