Welkom bij BATC

‘Belangen Associatie voor Therapeut en Consument’

          “BATC is een beroepsorganisatie voor Complementaire Geneeswijzen”

                    “BATC behartigt de belangen van Therapeut en Consument sinds 1998”

 

Wat kun je van een BATC Complementair Therapeut verwachten?
Een BATC Complementair Therapeut kan je helpen met het verbeteren en/of behouden van je gezondheid. Er wordt daarbij naar de gehele mens gekeken en niet alleen naar een deel ervan. Centraal daarbij staat de mens op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.
Er wordt door BATC therapeuten gebruik gemaakt van natuurlijke geneeswijzen waarbij de balans in de vijf natuurgerichte principes als uitgangspunt wordt genomen. Een beschrijving van deze vijf natuurlijke wetmatigheden kunt u vinden op deze website. Een BATC therapeut is multidisciplinair. Dat wil zeggen dat deze meestal over meerdere behandelvormen beschikt en daarbij ook één of enkele specialismen kan hebben. De door BATC therapeuten gevolgde opleidingen zijn erkend door zgn. accreditatie instituten zoals KTNO, SNRO, SHO, CPION.

Je kunt bij een BATC therapeut terecht voor zowel recent ontstane klachten als chronische klachten. Het kan daarbij gaan om mentale, emotionele en/of lichamelijke klachten. De behandelingen stimuleren het zelfgenezend vermogen en kunnen op deze wijze je klachten verhelpen of verlichten en je gezondheid aanmerkelijk helpen te verbeteren. Indien nodig of wenselijk kunnen de consulten inzicht geven in belemmerende patronen of gedachten en hoe daar mee om te gaan. Voedings- en leefstijladviezen kunnen ook deel uitmaken van een consult. Wanneer je een BATC therapeut voor het eerst bezoekt dan wordt er, samen met jou, een de individueel behandelplan opgesteld. Dit behandelplan is ‘maatwerk’. Als er meerdere behandelingen nodig zijn om de behandeldoelen te realiseren dan kan dit behandelplan worden aangepast wanneer dit wenselijk of nodig is.

BATC therapeuten functioneren op Hbo-niveau, hebben een opleiding medische- en/of psychosociale basiskennis gevolgd op Hbo- niveau (volgens Plato termen) en volgen jaarlijks bij- en nascholingen binnen hun specifieke vakgebied(en). Tevens voldoen zij aan de wettelijke eisen en aan de kwaliteitsnormen van BATC.


Vind een therapeut in Nederland Vind een therapeut in de buurt


test1